Is het mogelijk om de artikelen voor de content links zelf aan te leveren? Ik wil graag vooraf weten waar mijn links geplaatst worden, kan dat? Zijn de teksten die worden gebruikt bij de content links uniek geschreven? Krijg ik een rapportage van de backlinks die ik heb afgenomen?