Wat is HTTP?

Boy

SEO Specialist

Het Hypertext Transfer Protocol (HTTP) kun je zien als een essentieel protocol voor communicatie op het internet. Als je ooit een website hebt bezocht, heb je namelijk sowieso te maken gehad met HTTP. Dit protocol wordt gebruikt voor het verzenden en ontvangen van gegevens tussen de webbrowser en de server waarop een website wordt gehost. Zonder HTTP kunnen jouw webbrowser en servers niet eens met elkaar communiceren, waardoor het wereldwijde web niet zou kunnen functioneren zoals we het nu kennen.

Betekenis van HTTP en hoe het werkt

Hoe werkt HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) is een protocol dat wordt gebruikt voor het verzenden en ontvangen van gegevens op het web. Het fungeert als een communicatiekanaal tussen webbrowsers en webservers, waardoor gegevens zoals webpagina’s, afbeeldingen en andere bronnen kunnen worden opgevraagd en overgedragen. Wanneer je een website bezoekt, stuurt jouw browser een HTTP-verzoek naar de webserver, die op zijn beurt een HTTP-antwoord terugstuurt.

HTTP werkt volgens een client-server model, waarbij de client (je browser) verzoeken naar de server stuurt, en de server vervolgens antwoordt met de gevraagde gegevens. Er zijn enkele standaardmethoden die de communicatie tussen de gebruikers en servers mogelijk maken, zoals:

  • GET: Hiermee vraagt de client om gegevens van de server.
  • POST: Hiermee stuurt de client gegevens naar de server.
  • PUT: Hiermee actualiseert de client bestaande gegevens op de server.
  • DELETE: Hiermee verwijdert de client gegevens van de server.

Verschil tussen HTTP en HTTPS

Hoewel HTTP effectief is voor het overbrengen van gegevens, biedt het geen bescherming tegen potentiële indringers die de uitgewisselde gegevens willen onderscheppen. Daarom werd HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) geïntroduceerd. HTTPS is een uitbreiding van HTTP, die een beveiligingslaag toevoegt door middel van SSL/TLS-encryptie.

Het belangrijkste verschil tussen HTTP en HTTPS is dat HTTPS beveiliging biedt tijdens de gegevensoverdracht. Wanneer je verbinding maakt met een website via HTTPS, worden je gegevens versleuteld en vervolgens veilig verzonden naar de server. Dit helpt om gevoelige informatie, zoals creditcardgegevens of inloggegevens, te beschermen tegen onderschepping door kwaadwillende derden.

Om te zien of een website gebruikmaakt van HTTPS, kan je het webadres controleren. Als het begint met https://, betekent dit dat het een veilige verbinding heeft. Bovendien zie je meestal een groen slotje in de adresbalk van je browser, wat aangeeft dat de website een geldig SSL/TLS-certificaat heeft.

In het algemeen is HTTPS de aanbevolen keuze voor websites die gevoelige informatie verwerken, zoals online bankieren, e-commerce of persoonlijke gegevens. Het gebruik van een HTTPS-verbinding draagt bij aan een veiliger en betrouwbaarder internet.