Wat is Google analytics?

Boy

SEO Specialist

Google analytics is een krachtige tool die je bedrijf inzicht biedt in het gedrag van bezoekers op je website. Door het verzamelen en analyseren van data, kun je met Google Analytics ontdekken hoe gebruikers met je site omgaan, welke content zij het waardevolst vinden en welke paden zij nemen naar conversie. Het inzichtelijk krijgen van deze informatie kan helpen om je marketinginspanningen te optimaliseren en je algemene online aanwezigheid te versterken.

Daarnaast kan het gebruik van Google analytics je niet alleen helpen bij het begrijpen van klant patronen, maar ook bij het verbeteren van je return on investment (ROI) door middel van geavanceerde machine learning en integratiemogelijkheden met andere Google-producten. Naast deze geavanceerde kenmerken zijn er ook educatieve middelen beschikbaar, zoals Google Analytics Academy, waar je kunt leren van experts om je analytische vaardigheden te verbeteren. Ook krijg je hiervoor een certificaat uitgereikt, welke weer toegevoegde waarde kan hebben voor je CV.

Met de tools die Google Analytics Solutions biedt, is het mogelijk om privacy gerichte en efficiënte metingen uit te voeren. Hierdoor kun je de prestaties van je marketingactiviteiten met precisie en vertrouwen meten en verbeteren, terwijl je tevens de waardevolle inzichten verkrijgt die nodig zijn om je klanten beter te bedienen en je zakelijke doelen te bereiken.

De basis van Google analytics begrijpen

Essentieel voor het effectief gebruiken van Google Analytics (GA) is begrip hebben van de accountstructuur en de juiste implementatie van de trackingcode. Deze vormen de fundamenten om de data van je website correct te verzamelen en te interpreteren.

Accountstructuur en eigendommen

Je Google analytics-account is opgebouwd uit drie niveaus: Account, Property en Weergave. Op accountniveau beheer je toegang en gebruikersrechten. Binnen jouw account creëer je properties die overeenkomen met de verschillende websites of apps die je in bezit hebt. Voor elke property kun je vervolgens één of meerdere weergaven aanmaken die gefilterde perspectieven van de data bieden, zoals uitsluitend verkeer van specifieke campagnes of geografische locaties. Zo kun je zeer specifieke data analyseren.

Trackingcode en implementatie

Voor het verzamelen van data is het noodzakelijk de juiste GA-trackingcode aan je website toe te voegen. Dit kan op verschillende manieren en een veelgebruikte methode is om deze trackingcode in de vorm van JavaScript-code te plaatsen vóór de sluitingstag van het <head> element van elke pagina die je wenst te volgen (dit kan ook website breed worden gedaan). Het plaatsen van een traingscode is essentieel voor accurate data-verzameling. De implementatie kan direct in de HTML-code of via een tag management systeem zoals Google Tag Manager. Tip: verifieer na implementatie altijd of de trackingcode actief is en correct data verzamelt.

Geavanceerd gebruik en analyse

Door je kennis van Google Analytics te verdiepen, kun je aanzienlijke voordelen behalen om je concurrentie te slim af te zijn. Het gebruik van geavanceerde functies leidt tot diepgaander inzicht in bezoekersgedrag.

Segmentatie en doelgroepanalyse

Binnen Google Analytics is het daarnaast mogelijk om je verkeer te segmenteren om specifieke gebruikers gedragingen te analyseren. Door geavanceerde segmenten te creëren, kun je bijvoorbeeld een bepaalde doelgroep analyseren, wat kan resulteren in meer gerichte marketingstrategieën.

Conversies en E-commerce tracking

Het tracken van conversies is voor veel ondernemers erg belangrijk om de effectiviteit van hun online marketing activiteiten goed te begrijpen. Google Analytics biedt gedetailleerde rapporten over e-commerce activiteiten waaruit men kan afleiden welke producten het best verkopen en via welke kanalen bezoekers aankopen doen. Het instellen van e-commerce tracking stelt je in staat de weg die klanten afleggen tot een conversie nauwkeurig te volgen en te optimaliseren. Deze informatie kun je weer gebruiken voor het bepalen van je toekomstige strategie en het optimaliseren van je klantroute op de website.

Gegevensextractie en -rapportage

Het effectief gebruik van gegevens is wat geavanceerde analyses onderscheidt. Met Google Analytics kun je zelfs je eigen rapporten samenstellen en gegevens extracten die relevant zijn voor je specifieke zakelijke behoeften. Dit is wat geavanceerder, maar je zou er eens naar kunnen kijken hoe dit voor jou kan werken.