Wat is disallow?

Boy

SEO Specialist

“Disallow” is een Engels werkwoord dat officieel aangeeft dat iets niet kan worden geaccepteerd of toegestaan, omdat het niet op de juiste manier is gedaan. Het komt vaak voor in situaties waarin regels of voorschriften niet zijn nageleefd, zoals bij sportevenementen, juridische procedures en administratieve processen. Het gebruik van “disallow” benadrukt de formele afwijzing van bepaalde acties of resultaten, wat de noodzaak van correcte procedures en nauwkeurigheid in dergelijke situaties onderstreept.

In het Nederlands kan “disallow” worden vertaald als “afkeuren”, “verbieden” of “niet toestaan”, afhankelijk van de context waarin het wordt gebruikt. Dit is van belang om de juiste betekenis en nuance in de vertaling te waarborgen. Net als in het Engels, heeft het gebruik van een term als “afkeuren” of “verbieden” in het Nederlands een formele connotatie, wat aangeeft dat een autoriteit of regelgevend orgaan een beslissing neemt of een actie afkeurt.

In de praktijk kan “disallow” invloed hebben op een breed scala aan situaties en sectoren, van sport en entertainment tot juridische en bestuurlijke procedures. Het consequent toepassen van dit concept helpt bij het handhaven van regels, voorschriften en eerlijkheid in diverse omgevingen en contexten.

Betekenis van disallow

Doel van disallow

Disallow is een richtlijn die wordt gebruikt in het robots.txt-bestand van een website om zoekmachines te informeren welke delen van de website niet geïndexeerd mogen worden. Het doel van disallow is om bepaalde pagina’s, mappen of bestanden af te schermen van zoekmachines zoals Google – zodat deze niet worden opgenomen in de zoekresultaten. Dit kan nuttig zijn als er delen van een website zijn die niet relevant zijn voor zoekmachinegebruikers of als er pagina’s zijn die nog in ontwikkeling zijn en nog niet gereed zijn voor publicatie.

Toepassing in robots.txt

Om disallow te gebruiken, moet je het robots.txt-bestand van je website bewerken. Dit bestand bevindt zich meestal in de hoofdmap van je website en heeft de volgende structuur:

User-agent: *

Disallow: /pad/naar/pagina

In dit voorbeeld is user-agent: * bedoeld om alle zoekmachinecrawlers aan te spreken, terwijl disallow: gevolgd wordt door het pad naar de pagina, map of het bestand dat je wilt blokkeren.

De impact van disallow op SEO gebied

Disallow heeft invloed op de SEO-vriendelijkheid van een website. Als je bepaalde mappen of bestanden afschermt voor zoekmachines, kan dit helpen om je crawl-budget te optimaliseren. Crawl-budget is de hoeveelheid tijd en middelen die een zoekmachinecrawler besteedt aan het verkennen van je website. Door irrelevante of in ontwikkeling zijnde pagina’s te verbergen, kunnen zoekmachines zich concentreren op het crawlen en indexeren van de meest relevante en waardevolle pagina’s van je site.

Het is belangrijk om op te merken dat disallow niet de enige methode is om bepaalde pagina’s te verbergen voor zoekmachines. Er zijn andere richtlijnen, zoals noindex en nofollow, die een vergelijkbaar doel dienen, maar op een andere manier werken. Het correct gebruiken van deze richtlijnen in combinatie met disallow kan een positief effect hebben op de algehele SEO-prestaties van je website.