Wat is disavow?

Boy

SEO Specialist

Wanneer je merkt dat je website in zoeksnelheid wordt belemmerd door kwalitatief slechte of ongewenste inkomende backlinks, komt de functie om backlinks te disavowen van pas. Dit is namelijk een proces door Google Search Console waarmee je bepaalde links naar jouw site kunt afwijzen. Door dit te doen laat je aan Google weten dat je geen waarde of vertrouwen hecht aan deze specifieke links voor de ranking van je website in de zoekresultaten.

Het gebruik van de disavow-tool moet zorgvuldig overwogen worden, aangezien onjuist gebruik je site’s prestaties in zoekmachines kan schaden. Het is voornamelijk ontworpen voor situaties waar je te maken hebt met een groot aantal spammy, kunstmatige of kwalitatief lage links die je niet zelf kunt verwijderen. Het begrijpen van de juiste toepassing is hierbij belangrijk; soms kan het genoeg zijn om de website-eigenaren te benaderen om de links te verwijderen zonder naar de tool te grijpen.

Het creëren van een lijst van te disavowen links vraagt om nauwkeurigheid. Elke link of domein moet individueel worden opgesomd, volgens de richtlijnen van Google, in een tekstbestand dat later wordt geüpload naar Google Search Console. Dit nauwgezette proces verzekert dat alleen de gewenste links worden genegeerd door Google en beïnvloedt de zoekmachine ranking op de juiste manier.

Basisprincipes van disavow

In de zoektocht naar een betere zoekmachine optimalisatie kan het proces van disavow een rol spelen. Hier leert je de fundamentele aspecten kennen die van belang zijn om schadelijke backlinks correct af te wijzen.

Het belang van disavow

Een disavow houdt in dat je zoekmachines informeert welke inkomende links naar jouw website genegeerd moeten worden. Dit kan een belangrijk proces zijn omdat sommige links een negatieve impact kunnen hebben op de SEO-prestaties door associatie met spam of lage kwaliteit websites. Het correct uitvoeren van een disavow beschermt de website tegen mogelijke sancties van zoekmachines en helpt de autoriteit van je site te handhaven.

Disavow bestandsformaat

Voor het indienen van een disavow-bestand, is het belangrijk dat dit in een specifiek tekstbestand formaat (.txt) gebeurt. Dit bestand moet één URL per regel bevatten en kan commentaar bevatten door het gebruik van het “#” teken. Zo kan je bijvoorbeeld het volgende opnemen in uw disavow-bestand:

  • http://spamexample.com/badlink
  • # Dit is een commentaar om de volgende URL uit te sluiten
  • http://anotherbadlink.com/nogeen

Zorg dat het disavow-bestand correct geformatteerd en vrij van fouten is voor het uploaden naar de Google Disavow Tool. Dit waarborgt dat zoekmachines de juiste links negeren.

Uitvoering van disavow

Het correct toepassen van de disavow tool is cruciaal voor het onderhouden van een gezond backlink profiel. Door effectief gebruik kunnen schadelijke links die de zoekmachine ranking negatief beïnvloeden worden afgewezen.

De disavow tool gebruiken

De disavow tool is een geavanceerd instrument aangeboden door Google dat in staat stelt om expliciet aan te geven welke inkomende links uw websites zoekmachine rangschikking niet beïnvloeden moeten. Deze stap vereist zorgvuldige overweging, want een verkeerde inzet kan juist een negatief effect hebben op je SEO-prestaties. De volgende stappen moeten worden gevolgd:

  1. Identificatie: Allereerst identificeer je de schadelijke backlinks.
  2. Compilatie: Vervolgens compileer je een .txt-bestand met één URL per regel die je wilt disavowen.
  3. Indiening: Upload dit bestand vervolgens via de Google Disavow tool om de schadelijke backlinks te verwijderen.

Best practices voor disavow

  • Analyse: Begin met een gedegen analyse van je backlink profiel alvorens enige actie te ondernemen. Overweeg enkel disavow als duidelijk is dat er links zijn die schadelijke gevolgen hebben voor uw SEO.
  • Nauwkeurigheid: Zorg ervoor dat je alleen de links disavowt die aantoonbaar schadelijk zijn. Het onnodig disavowen van links kan leiden tot verlies van waardevolle linkjuice.
  • Documentatie: Het is verstandig om wijzigingen goed te documenteren. Zo kan je altijd terugzien welke links je hebt verwijderd en waarom.
  • Regelmatige updates: Update regelmatig het disavow-bestand. Backlink profielen zijn voortdurend in beweging, en wat vandaag acceptabel is, kan morgen schadelijk zijn.